Chính sách bảo mật

This Privacy Policy governs the manner in which C Telekom, Inc. collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the Getflix website (“Site”). This privacy policy applies to the Site and all associated products and services.

1. thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn, khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin và liên quan đến các hoạt động khác, Dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên mà chúng tôi cung cấp trên trang web

Người dùng có thể được yêu cầu, như thích hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và thông tin thẻ tín dụng. Người dùng có thể, Tuy nhiên, truy cập vào trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

2. thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về người dùng có nghĩa là kết nối đến trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng và các thông tin tương tự khác.

3. cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để tăng cường trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng nơi cookie trên ổ cứng của họ cho các mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

4. cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

C Telekom, Inc. may collect and use Users personal information for the following purposes:

  • để cải thiện dịch vụ khách hàng. Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
  • để cá nhân hoá trải nghiệm người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách người dùng của chúng tôi là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
  • để xử lý các khoản thanh toán. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cung cấp về bản thân khi đặt một đơn đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn đặt hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài, ngoại trừ phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
  • để gửi email định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin người dùng và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu, câu hỏi của họ, và/hoặc các yêu cầu khác. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, Cập Nhật, sản phẩm liên quan hoặc thông tin dịch vụ, v.v. Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm các hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

5. cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp để bảo vệ chống lại truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và tư nhân giữa các trang web và người dùng của nó sẽ xảy ra trên một kênh giao tiếp bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ với chữ ký số.

6. chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi ra các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích hạn chế mà bạn đã cho phép chúng tôi.

7. trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc các nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, quảng cáo, tài trợ của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực hành được sử dụng bởi các trang web liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của họ, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật riêng và chính sách Dịch vụ khách hàng. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

8. thay đổi chính sách bảo mật này

C Telekom, Inc. has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

9. bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu rằng sự chấp nhận của bạn về chính sách này và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng thay đổi chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn về những thay đổi đó.

10. liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, các thông lệ của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 7 năm 2013.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng tiếp tục duyệt trang web này, bạn cho phép sử dụng cookie. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi sở thích của mình, vui lòng đọc chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.