Điều khoản sử dụng

1. chấp nhận các điều khoản

Your access to and use of Getflix (the “service”) provided by C Telekom, Inc. is subject exclusively to these Terms and Conditions. You will not use the service for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. By using the service you are fully accepting the terms, conditions and disclaimers contained in this notice. If you do not accept these Terms and Conditions you must immediately stop using the service.

2. tư vấn

Các nội dung của các trang web Getflix và dịch vụ assosiated không cấu thành tư vấn và không nên dựa vào trong việc thực hiện hoặc refraining từ thực hiện, bất kỳ quyết định.

3. thay đổi sử dụng

C Telekom, Inc. reserves the right to:

  • change or remove (temporarily or permanently) the service or any part of it without notice and you confirm that C Telekom, Inc. shall not be liable to you for any such change or removal, and
  • thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào, và tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn sau khi bất kỳ thay đổi sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn về sự thay đổi đó.

4. hoàn tiền

C Telekom, Inc. does not provide refunds for “change of mind” reasons or any other reasons or issues beyond our control. This includes, but is not limited to:

  • những thay đổi do các dịch vụ bên thứ 3 ngăn cản dịch vụ làm việc.
  • những thay đổi do nhà cung cấp mạng ngăn cản dịch vụ làm việc.
  • được hướng dẫn hợp pháp để loại bỏ hỗ trợ cho các dịch vụ bên thứ ba cụ thể hoặc tắt máy tất cả hoặc một phần của dịch vụ.
  • khách hàng thay đổi tâm trí.

C Telekom, Inc. provides a 14 day free trial for customers to evaluate the Getflix service prior to making any purchasing decision. It is the customer’s responsibility to ensure the service is appropriate for them during the free trial period, and before making a purchase. C Telekom, Inc. will only provide refunds:

  • chi phí không chính xác như thanh toán trùng lặp hoặc giao dịch lừa đảo, hoặc
  • at the discretion of C Telekom, Inc. management.

All billing queries, including disputes, must be directed to the Getflix Support team. To ensure your privacy and security, C Telekom, Inc. cannot respond to billing queries made directly or publically (e.g. via Social Media).

Trang web Getflix có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của các trang web như vậy và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính sẵn sàng của bất kỳ trang web như vậy.

6.1.

All copyright, trade marks and all other intellectual property rights in the Website and its content (including without limitation the Website design, text, graphics and all software and source codes connected with the Website) are owned by or licensed to C Telekom, Inc. or otherwise used by C Telekom, Inc. as permitted by law.

6.2.

Trong việc truy cập các dịch vụ mà bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập vào nội dung chỉ cho cá nhân của bạn, Phi thương mại sử dụng. Không có nội dung có thể được tải về, sao chép, tái tạo, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người giữ quyền tác giả.

7. khước từ và giới hạn trách nhiệm pháp lý

7.1.

Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS có sẵn mà không có bất kỳ đại diện hoặc chứng thực được làm và không có bảo hành của bất kỳ loại nào rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, an ninh và chính xác.

7.2.

To the extent permitted by law, C Telekom, Inc. will not be liable for any indirect or consequential loss or damage whatever (including without limitation loss of business, opportunity, data, profits) arising out of or in connection with the use of the service.

7.3.

C Telekom, Inc. makes no warranty that the functionality of the service will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected or that the service or the servers that makes it available are free of viruses or anything else which may be harmful or destructive.

7.4.

Nothing in these Terms and Conditions shall be construed so as to exclude or limit the liability of C Telekom, Inc. for death or personal injury as a result of the negligence of C Telekom, Inc. or that of its employees or agents.

8. quyền hủy bỏ hoặc từ chối dịch vụ

C Telekom, Inc. reserves the right, without providing a refund, to cancel any customer’s service and close their account or refuse service for inappropriate conduct as determined by C Telekom, Inc. management, at their discretion. This includes, but is not limited to:

  • cố ý sử dụng sai dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các hoạt động như hacking hoặc dùng hệ thống của chúng tôi để tiến hành các cuộc tấn công DOS hoặc DDoS.
  • abusive, derogatory or aggressive behaviour towards any member of C Telekom, Inc. staff or other C Telekom, Inc. customers.

9. bồi thường

You agree to indemnify and hold C Telekom, Inc. and its employees and agents harmless from and against all liabilities, legal fees, damages, losses, costs and other expenses in relation to any claims or actions brought against C Telekom, Inc. arising out of any breach by you of these Terms and Conditions or other liabilities arising out of your use of the service.

10. thôi việc

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào của bất kỳ tòa án có thẩm quyền thì thuật ngữ hoặc điều kiện như vậy sẽ bị cắt đứt và các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tồn tại và vẫn còn đầy đủ lực và có hiệu lực và tiếp tục được ràng buộc và thi hành.

11. luật chi phối

Thỏa thuận này có trách nhiệm trong tất cả các khía cạnh được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật của tỉnh Ontario và pháp luật của Canada áp dụng trong đó.

12. liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng, các thực hành của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào tháng 8, 2014.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng tiếp tục duyệt trang web này, bạn cho phép sử dụng cookie. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi sở thích của mình, vui lòng đọc chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.